پرپشت کننده مو تاپیک و مورست

فروشگاه تاپیک این محصول را به همراه پودر مورست که به تازگی تولید شده و کیفیت بالایی همچون تاپیک را دارد به شما تقدیم می کند. تاپیک و مورست این الیاف سازنده مو فورا موهای نازک را ضخیم و کامل می سازد الیاف کراتین به موها چسبیده و در یک لحظه تمام مناطق کم پشت رو پر می کند تاپیک در باد و باران و یا تعریق بدن نمی ریزد و کاملا طبیعی جلوه می کند، حتی اگر از نزدیک دیده شود. برای دیدن فیلم نحوه استفاده از پودر تاپیک کلیک کنید

مشکی قهوه ای تیره قهوه ای متوسط قهوه ای روشن قهوه ای مایل قرمز بور خاکستری سفید

محصولات تقویت مو

پودر مورست کوچک
30 روزه 12.5 گرمی

پودر مورست متوسط
80 روزه 30 گرمی

مورست بزرگ
160 روزه 60 گرمی

پودر تاپیک کوچک
30 روزه 10 گرمی

پودر تاپیک متوسط
75 روزه 25 گرمی

تاپیک بزرگ
150 روزه 50 گرمی

تقویت کننده پروتکسان

روغن مورچه روجا

تقویت کننده ریوایوژن